Het RIVM heeft een checklist ontwikkeld voor het beoordelen van risicoberekeningen met Safeti-NL 6.54 voor Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen)-inrichtingen. Deze is nog niet geactualiseerd naar Safeti-NL versie 8, maar biedt nog wel waardevolle informatie.

Gerelateerde onderwerpen