Iedere activiteit met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om de risico’s van deze activiteiten voor de omgeving beter in beeld te brengen zijn er rekenmethoden voorgeschreven. Het RIVM ontwikkelt en beheert deze rekenmethoden, in samenwerking met verschillende partijen. Iedere rekenmethode bestaat uit een rekenmodel in de vorm van een softwareprogramma en een handleiding die beschrijft hoe de risico’s berekend moeten worden. Het streven is de rekenmethoden te laten aansluiten bij de laatste wetenschappelijke inzichten. De kennis wordt verkregen via literatuur, deelname aan nationale en internationale kennisbijeenkomsten en via het nationale en internationale netwerk van RIVM, zoals de Praktijkgroep Instrumenten Omgevingsveiligheid (PrIO).

Op dit moment zijn er verschillende rekenmodellen in gebruik voor milieubelastende activiteiten (Safeti-NL), transport (RBMII RisicoBerekeningsMethodiek 2 (RisicoBerekeningsMethodiek 2)) en buisleidingen (Safeti-NL en CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas)). Dit heeft tot gevolg dat vergelijkbare situaties tot iets verschillende rekenuitkomsten kunnen leiden, er is daarom een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om op de langere termijn de rekenmodellen te actualiseren en te harmoniseren.