U bevindt zich op de navigatiepagina voor de 'Stappenplannen omgevingsveiligheid'. Hier vindt u de technische informatie om invulling te kunnen geven aan omgevingsveiligheid. De stappenplannen op deze pagina zijn onderdeel van het Handboek Omgevingsveiligheid. In de Omgevingsregeling staat welke stappenplannen door de wetgever zijn aangewezen.

Stappenplannen voor bepalen plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

Onderstaande stappenplannen zijn voor het bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving) en paragraaf 5.1.2.5, Bkl) en het bepalen van brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden van bestaande, nieuwe of gereserveerde risicovolle activiteiten (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl).