Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen de openbare gezondheidszorg. Tijdens de Transmissiedag zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële resistentie wordt aan de hand van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-casuïstiek, het ontstaan van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven worden ingegaan op de ESBLExtended spectrum beta-lactamases-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofduizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

Datum                     20 maart 2012

Locatie                    Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep               GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals 
                                in de infectieziektebestrijding.

Programma             www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/agenda. Aanmelden via het aanmeldformulier op 
                                https://fd10.formdesk.com/congresadviesbureau1/Transmissiedag_20_maart_2012?test=true

Deelnamekosten    € 80,00

Meer informatie     Gonnie.de.rooij@rivm.nl.