Vrouw neemt medicijn

Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen de openbare gezondheidszorg. Tijdens de Transmissiedag zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële resistentie wordt aan de hand van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-casuïstiek, het ontstaan van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven worden ingegaan op de ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofduizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

Datum                     20 maart 2012

Locatie                    Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep             GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Programma            

Deelnamekosten    € 80,00