Elk jaar brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. Daarnaast publiceren RIVM-medewerkers  wetenschappelijke artikelen in (inter-)nationale tijdschriften.