Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Lees verder

Leefomgeving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving

We geven advies aan de overheid over hoe we onze leefomgeving schoon, gezond en veilig houden. En delen kennis over slimme mogelijkheden voor een veilig en duurzaam milieu.

 • Wij controleren regelmatig de kwaliteit van lucht, water en bodem.
 • Wij doen metingen na een ongeluk of ramp waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen.
 • Wij onderzoeken verschillende vormen van straling. Bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, lichtbronnen, hoogspanningslijnen en mobiele telefoons.

Infectieziekten

Voorkomen en bestrijden van infectieziekten

We verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens van infectieziekten door (laboratorium)onderzoek. Zo voorkomen en bestrijden we infectieziekten.  Hiervoor werken we samen met organisaties in binnen- en buitenland.

 • We organiseren het Rijksvaccinatieprogramma. Dit beschermt kinderen tegen twaalf ernstige infectieziektes zoals mazelen, kinkhoest en rode hond.
 • We helpen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en met de bestrijding van een lokale of regionale uitbraak.
 • Bij een grote uitbraak coördineren we de bestrijding. Bijvoorbeeld bij het coronavirus, Q-koorts, een voedselinfectie, ebola en lassakoorts.

Volksgezondheid

Goede zorg en gezonde leefstijl

We onderzoeken wat nodig is voor goede zorg en een gezonde manier van leven.  Ook meten we welke landelijke en lokale gezondheids-
programma’s het beste werken. En een belangrijke taak is het controleren van baby’s op mogelijke ziektes, voor of net na de geboorte. Verder doen we bevolkingsonderzoeken om op tijd ziektes te ontdekken of voorkomen. Bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederhalskanker.

 • Hoe veilig zijn medische producten, medicijnen en voeding?
 • Wat zijn de gezondheidsrisico's van roken, alcohol en overgewicht?
 • Hoeveel zout gebruiken Nederlanders?

RIVM - een leven lang (video)

Missie en strategie

We zetten ons in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Daarvoor zijn we de betrouwbare adviseur voor de overheid, professionals en burgers. De komende jaren hebben we deze vier strategische prioriteiten:

 • Midden in de samenleving
 • Voorbereid op vragen van nu en morgen 
 • Lokaal tot internationaal
 • Mensen maken het RIVM

Lees meer over onze missie en strategie en ons Strategisch Programma RIVM

Onafhankelijke kennisorganisatie

Het RIVM is een zelfstandig onderdeel (agentschap) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )). Dit ministerie is eigenaar van het RIVM. En zorgt voor de faciliteiten die we nodig hebben om ons werk te doen. Ook is het ministerie van VWS een van onze opdrachtgevers. Toch is het RIVM onafhankelijk bij de uitvoering van opdrachten. DWet op het RIVM beschermt deze onafhankelijkheid.

Bekijk de korte video over de rol en werkwijze van het RIVM en de folder ‘RIVM onderzoekt, signaleert en adviseert’.

Organisatie

Het instituut staat onder leiding van een Directieraad. Het RIVM heeft dertien specialistische kenniscentra, verdeeld over drie kennisdomeinen:

Lees meer over de organisatie

RIVM Gate Bilthoven in the fifties

Geschiedenis

Tijdlijn: 110 jaar onderzoek in dienst van mens en milieu. In 1909 startte het ‘Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht’ in Utrecht. Eerst lag de focus op vaccins, maar het takenpakket werd steeds breder. Vanaf 1934 heetten we RIV Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid ). En in 1984 besloot de ministerraad tot een bundeling van taken op het gebied van volksgezondheid en milieuhygiëne: de start van het RIVM. 

Bekijk de tijdlijn