RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Referentiecijfers prevalentiemeting

Sinds maart 2009 wordt het prevalentieonderzoek naar zorggerelateerde infecties voor verpleeghuizen uitgevoerd. Sinds april 2012 worden de gegevens samengevoegd met de gegevens van het Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) en het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken (REZON).

Zorginfecties zijn infecties die in een zorginstelling ontstaan. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met een breed samengestelde expertgroep en REZON. Het onderzoek is ontwikkeld als een puntprevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het verpleeghuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is voor gekozen om het prevalentie-onderzoek jaarlijks in de maanden april en november te laten plaatsvinden (t/m 2011 was dit in maart en oktober).

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Referentiecijfers prevalentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu