RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD richtlijn - Voorlichting gezond wonen

De richtlijn 'Voorlichting gezond wonen' is opgesteld door GGD-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS. De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.
Deze richtlijn verschaft in de eerste plaats inzicht in de aanpak van voorlichting met betrekking tot gezond wonen en geeft voorbeelden van bestaande (GGD-) voorlichtingprogramma's.
Daarnaast geeft de richtlijn een overzicht van de belangrijkste agentia en bronnen die van invloed zijn op de kwaliteit van het binnenmilieu en de belangrijkste gezondheidsrisico's die daarmee samenhangen.

 


Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / GGD richtlijn - Voorlichting gezond wonen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu