Nieuwsbrief programma LFI

De LFI wordt een nieuwe, landelijke crisisorganisatie die gaat zorgen voor de voorbereiding op een toekomstige pandemie en tijdens een nieuwe pandemie zorgt voor snelle opschaling en aansturing van de medisch-operationele processen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en andere partijen uit de infectieziektebestrijding, het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en andere departementen, veiligheidsregio's en gemeenten. De LFI is ondergebracht bij het RIVM.

Met de Nieuwsbrief programma LFI houden wij u op de hoogte van de voortgang. De nieuwsbrief is bedoeld voor partners van het programma.