Menigte mensen loopt richting camera
Activiteit Symposium
Datum Dinsdag 26 maart 2024
Tijd 08.30-16.30
Locatie Gooiland Events, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum
Organisatie RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding

‘Infodemie’ hoe bestrijd je dat?

Een infodemie is teveel informatie, vaak vals of misleidend, digitaal of fysieke tijdens een ziekte-uitbraak. Het veroorzaakt verwarring en risicovol gedrag dat de gezondheid kan schaden. Het leidt ook tot een wantrouwen in de gezondheidsautoriteiten en het ondermijnt de respons van de publieke gezondheid. Een infodemie kan uitbraken intensiveren of verlengen wanneer mensen niet zeker weten wat ze moeten doen om hun gezondheid en de gezondheid van de mensen om hen heen te beschermen.

Met de toenemende digitalisering  kan informatie zich sneller verspreiden. Dit kan helpen om informatielacunes sneller op te vullen, maar kan ook schadelijke berichten versterken.  Succesvolle infectieziektebestrijding valt of staat met goede communicatie. Een ‘doorgedraaide mediacyclus’ met een teveel aan informatie, maar ook moedwillig wegkijken zit een goed oordeel over wat te doen in de weg. 

Reden te meer om deze Transmissiedag aandacht te besteden aan de infodemie rondom infectieziektebestrijding. We zien u graag op de 26e maart 2024. 

Kosten € 130
Doelgroep GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen en –verpleegkundigen infectieziektebestrijding, medische milieukundigen, deskundigen infectiepreventie, medisch microbiologen en andere professionals werkzaam in de infectieziektebestrijding
Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)AbSg Accreditatiebureau Sociale geneeskunde (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde)VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
Aanmelden Aanmeldformulier
Programma Programma, toelichting op workshops en indienen posterabstracts