Mensen in een menigte

Public Health next step: Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is al meer dan 15 jaar hét toonaangevende congres op het gebied van de public health. Met de introductie van een ander concept (de invoering van tracks, één in plaats van twee dagen) is een nieuwe weg ingeslagen die in 2019 vervolg gaat krijgen. Werken & co-creëren, kennis delen en ontmoeting staan centraal. Meer informatie op http://www.ncvgz.nl/.