Animatievideo Chroom-6

*Muziek speelt*

Logo Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid, en Milieu staat in beeld.
Beeldmerk van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Beeldtekst: Onderzoek: relatie tussen mogelijke ziekten en chroom-6 op POMS-locaties Defensie.
2020.

Margriet Melis - RIVM:
Een aantal Defensie terreinen werden tussen 1984 en 2006 gebruikt voor opslag en onderhoud van Amerikaans defensiematerieel.
Op deze zogenaamde POMS-locaties kwamen werknemers in aanraking met Chroom-6.
Sommigen werden ziek en dat riep vragen op.
Het RIVM deed daarom tussen 2015 en 2018 onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties.
Hieruit bleek dat werknemers mogelijk ziek zijn geworden of nog kunnen worden door blootstelling aan chroom-6.
Op basis van dat onderzoek is een lijst met ziektes en aandoeningen opgesteld die kunnen veroorzaakt worden door blootstelling aan chroom-6.
Omdat het RIVM de wetenschappelijke inzichten rond chroom-6 blijft volgen is in 2019 met experts bekeken welke nieuwe kennis is ontstaan.
Daarnaast is extra aandacht besteedt aan vragen die werknemers nog hadden over ziekten.
Ook is er gekeken wat deze nieuwe kennis betekent voor werknemers op de POMS-locaties.

Beeldtekst: Dit is wat we weten over chroom-6.

Voiceover:
Dit is wat we nu weten over chroom-6 en ziekten.
Chroom-6 is roestwerend en werd daarom toegevoegd aan sommige verf.
op de POMS-locaties werd het bijvoorbeeld gebruikt in grondverf voor militaire voertuigen en ander materieel.
De kans om ziek te worden door chroom-6 wordt groter naarmate je er hoger, vaker en langer aan bent blootgesteld.
Je kunt het in je lichaam krijgen door inademing, huidcontact en inslikken.
Bij werknemers van de POMS-locaties kan chroom-6 leiden tot; longkanker, maagkanker, neus- en bijholtekanker.
Uit nieuw onderzoek uit 2019 blijkt dat dit ook geldt voor strottenhoofdkanker.
Het kon leiden tot luchtwegallergieën waaronder astma en neusslijmvliesontsteking.
Ook kunnen werknemers chronische longziekten zoals COPD hebben gekregen.
Ze konden last krijgen van zweren in de neus die het neustussenschot aantastten en het kon contacteczeem veroorzaken.
Werknemers hadden na het rapport in 2018 nog vragen.
Eén van de meestgestelde vragen was of chroom-6 afbrokkelende tanden kan veroorzaken.
Hier is in 2019 specifiek naar gekeken en daarvoor is geen aanwijzing gevonden.
Het meest blootgesteld aan chroom-6 waren de technische werknemers, zij hadden directe blootstelling.
Er was een andere groep werknemers die er niet direct mee in aanraking kwam.
Een derde groep alleen af en toe.
Daarnaast was er een groep die geen contact had met chroom-6.
Zij werkten bijvoorbeeld op kantoor.
De kans dat je ziek werd of nog wordt door chroom-6 hangt af van de manier waarop je eraan bent blootgesteld.
Maar ook andere factoren spelen een rol.
Zoals ander werk dat je hebt gedaan, blootstelling aan andere stoffen, leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.

Margriet Melis - RIVM:
Het RIVM blijft de ontwikkelingen in de wetenschap volgen voor mogelijk nieuwe aanwijzingen voor een verband tussen chroom-6 en ziekten.

Logo Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid, en Milieu staat in beeld.
Beeldmerk van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Beeldtekst: Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl/hdi-carc