Op verzoek van en in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COACentraal Orgaan opvang asielzoekers) en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland is de vernieuwde folder 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' vertaald in het Arabisch, Armeens, Koreaans, Chinees, Engels,  Frans, Russisch, Somalisch, Tigrinya, Oeigoers.