Gemiddeld totaal- en HDLhoge dichtheid lipoproteinen-cholesterolgehalte, prevalentie (%) van hypercholesterolemie en verlaagd HDL-cholesterol (%) bij mensen met normaal gewicht, matig overgewicht en obesitas.

In de rechterkolom kunt u het tabel downloaden.