Brief van minister VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) aan Voorzitter van de Tweede Kamer