Dit abstractboek begint met het programmaoverzicht. Daarna volgt voor iedere bijdrage aan de dag een korte inhoudelijke samenvatting.