Het achtergronddocument WBGT en de PHS nader toegelicht is onderdeel van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: hitte en gezondheid. Online gepubliceerd in juni 2023.

In dit achtergronddocument worden de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) en de Predicted Heat Strain (PHS) nader toegelicht.