De uitgewerkte antwoorden op de vragen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) aan het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) over validatie LAMP en andere antigeensneltesten. Verstuurd 5 november 2020