De uitgewerkte antwoorden op de vragen van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het OMTOutbreak Management Team over validatie LAMP en andere antigeensneltesten. Verstuurd 5 november 2020