De uitgewerkte antwoorden op de vragen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) over validatie LAMP en andere antigeensneltesten. Verstuurd 5 november 2020