Het basisdocument heeft als doel om de nieuwe infrastructuur van de digitale informatiehuishouding in kaart te brengen, waar nodig tot op detail niveau.

Vernieuwde infrastructuur informatiehuishouding

In dit basisdocument wordt de nieuwe infrastructuur van de digitale informatiehuishouding in kaart gebracht, waar nodig tot op detailniveau. 

Achtereenvolgens komen aan de orde in het basisdocument:

  • Het primaire proces met betrekking tot de gegevensstromen (hoofdstuk 2);
  • Procesbewaking, monitoring, evaluatie en minimale gegevensset (hoofdstuk 3);
  • De betrokken informatiesystemen en de verantwoordelijkheid voor de gegevens (hoofdstuk 4);
  • De betrokken partijen en hun rol met betrekking tot de gegevensverwerking (hoofdstuk 5);
  • De nieuwe ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) Information and communication technology  infrastructuur, beschrijving en verantwoording (hoofdstuk 6);
  • De functionaliteiten van de gegevensstromen (hoofdstuk 7);
  • De berichten tussen de verschillende systemen en de triggers voor de gegevensuitwisseling (hoofdstuk 8);
  • Enkele juridische slotopmerkingen (hoofdstuk 9).

U kunt het basisdocument hieronder downloaden. 

Gerelateerde onderwerpen