Bemonstering hokdier en overige bedrijven in de Zandregio