VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een verzoek tot ontheffing ontvangen voor het kruidenpreparaat Rizol. Dit kruidenpreparaat bevat onder andere ricinusolie, afkomstig van Ricinus communis. Deze plant/boom staat op onderdeel II (‘verboden kruiden’) van de bijlage van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Kruidenpreparaten mogen geen materiaal bevatten dat geheel of ten dele afkomstig is van planten op deze bijlage. Rizol mag dus conform het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten niet in Nederland worden verhandeld. De aanvrager heeft nu ontheffing aangevraagd voor het gebruik van ricinusolie in het betreffende kruidenpreparaat. Het RIVM heeft beoordeeld of deze ontheffing verleend kan worden op basis van de veiligheid.