In het kader van de monitoring in 2023 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) in twaalf monsters kroepoek 3-monochloorpropaan-1,2-diol (3-MCPD 3-monochloropropane-1,2-diol (3-monochloropropane-1,2-diol)) aangetroffen. De aangetroffen gehalten varieerden van 1363 t/m 5213 μg/kg kilogram (kilogram) vet.

Zie alle Beoordelingen Front Office Voedsel- en Productveiligheid

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedsel en voeding

    In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld.