Beoordeling van het gehalte aan PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) ( PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFNA, PFHxS) in vlees van legkippen overeenkomstig met de maximumgehalten van de EU Europese Unie (Europese Unie) in kippeneieren en vice versa. (gepubliceerd juli 2024)

Zie alle Beoordelingen Front Office Voedsel- en Productveiligheid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedsel en voeding

    In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld.