Achtergronddocument GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijnen medische milieukunde: bodem en gezondheid.

Dit document geeft een overzicht van de bijdrage per blootstellingsroute voor een bepaalde stof voor het scenario wonen met tuin. Een GGD-medewerker heeft zo direct een overzicht van de meest relevante blootstellingsroutes bij de beoordeling van een bodemverontreiniging voor het scenario wonen met tuin. Voor de bijdrage per blootstellingsroute voor de andere scenario’s kan CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) geraadpleegd worden.