Bijlagen B, C en E bij het RIVM briefrapport 2022-000