Bijlagen bij RIVM-rapport 2019-0084

Gerelateerde onderwerpen


  • Ultrafijn stof

    In de lucht zweven deeltjes van verschillende groottes. Ultrafijn stof is een mengsel van hele kleine deeltjes, met afmetingen tot circa 100 nanometer (0,1 micrometer, 10.000 keer kleiner dan een millimeter). Deeltjes van vliegverkeer zijn bijvoorbeeld ongeveer 10-20 nanometer groot. Wegverkeer stoot deeltjes uit van ongeveer 30-50 nanometer.