Biotanorm voor PFAS in vis volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn water.

Doorvertaling van de EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit-TWI over PFAS en duiding van gemeten PFAS concentraties in vis uit Nederlands oppervlaktewater.

Auteur: Els Smit