Biotanorm voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in vis volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn water.

Doorvertaling van de EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)-TWI over PFAS en duiding van gemeten PFAS concentraties in vis uit Nederlands oppervlaktewater.

Auteur: Els Smit