De Corona Gedragsunit deelt in de brief 'Gedragsreflecties op maatregelenpakket' (d.d. 12 april 2021) de resultaten van de 6e gedragstoets op het huidige pakket maatregelen.