De Corona Gedragsunit deelt in de brief 'Gedragsreflecties op maatregelenpakket' (d.d. 22 februari 2021) de resultaten van de 4e gedragstoets op het huidige pakket maatregelen.