De Corona Gedragsunit deelt in de brief 'Gedragsreflecties op maatregelenpakket' (d.d. 29 januari 2021) de resultaten van de 3e gedragstoets op het huidige pakket maatregelen.