In het ZIP-bestand vindt u de emissiedata waarmee de stikstofdepositieberekeningen in OPS-Pro2018 uitgevoerd kunnen worden. Deze versie is op een aantal punten gebruiksvriendelijker gemaakt voor gebruik in OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-Pro2018.

Onder 'gerelateerde documenten' vindt u een overzicht van de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-codes die gebruikt kunnen worden om de verschillende sectoren door te rekenen.

Daar vindt u voor de volledigheid ook het op 7 januari 2020 beschikbaar gestelde ZIP-bestand.