Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel kan een risico vormen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAMCoördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs ), die op verzoek van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  is uitgevoerd.