Deze constructen meet het Nivel in de Zorgregistraties Eerste Lijn.