Welke infectiepreventiemaatregelen zijn nodig in het OV openbaar vervoer om transmissie van SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 te voorkomen c.q. te beheersen? Download hier het achtergronddocument.