Welke infectiepreventiemaatregelen zijn nodig in het OVopenbaar vervoer om transmissie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 te voorkomen c.q. te beheersen? Download hier het achtergronddocument.