Dataset waarnemingen PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in bodem in Nederland. Deze dataset bevat zowel gegevens van derden als de resultaten uit RIVM onderzoeken die o.a. gebruikt zijn voor de bepaling van achtergrondwaarden voor PFAS in Nederland.

 

19 mei 2021 is een vervangende versie geupload waar 3 stoffen aan zijn toegevoegd.