Stand van zaken, factoren die van invloed zijn, verwachtingen en beleidsimplicaties - kennisupdate (d.d. 5 juni 2021):

  • wat is de actuele stand van zaken voor vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad?
  • welke factoren hangen samen met vaccinatiebereidheid en vaccinatiegedrag?
  • welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn er in de vaccinatiebereidheid en de mate waarin de gedragsmaatregelen worden opgevolgd?

Op basis van deze bevindingen en verwachtingen worden suggesties gedaan voor beleid en communicatie. Deze update heeft een bijlage met daarin een uitgebreidere onderbouwing van de gebruikte onderzoeksresultaten.