Deze brochure beschrijft op hoofdlijnen het plan van aanpak en de uitvoering van de monitor E-Health.