Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe zijn daar meestal de twee maten voor fijn stof (PM10fijnstof en PM2,5fijnstof) voor in gebruik. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de DCMRMilieudienst Rijnmond hebben daarom voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.