Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe zijn daar meestal de twee maten voor fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof) en PM2,5 fijnstof (fijnstof)) voor in gebruik. Het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) hebben daarom voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.