MEDeDELEN is een project uitgevoerd in het kader van het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen in opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het project liep van  januari 2017 tot en met juli 2019. Doel van project MEDeDELEN was het optimaliseren van het gebruik van informatie over geneesmiddelen die binnen de geneesmiddelenketen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen, IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd, CCMONederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen , RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ZIN & VWS) beschikbaar is. Daarnaast is er gekeken naar het identificeren van (toekomstige) informatiebehoefte, inclusief de wijze waarop deze kan worden vervuld.