MEDeDELEN is een project uitgevoerd in het kader van het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het project liep van  januari 2017 tot en met juli 2019. Doel van project MEDeDELEN was het optimaliseren van het gebruik van informatie over geneesmiddelen die binnen de geneesmiddelenketen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), CCMO Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen), RIVM, ZIN & VWS) beschikbaar is. Daarnaast is er gekeken naar het identificeren van (toekomstige) informatiebehoefte, inclusief de wijze waarop deze kan worden vervuld.