Tot en met 10 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 23097 COVID-19
patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 64 jaar of
ouder. Tot nu toe zijn 8197 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis
en 2511 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de
overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.