Tot en met 22 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 34842 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Van alle gemelde patiënten is de helft 61 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 10021 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 4054 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.