Tot en met 23 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 35.729 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 61 jaar of
ouder. Tot nu toe zijn 10.158 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 4.177 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.