Tot en met 29 maart 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 10.866
COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is
de helft 64 jaar en ouder. Tot nu toe zijn 3.483 van deze gemelde
patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 771 overleden. De helft van
de opgenomen patiënten is 71 jaar en ouder, van de overleden
patiënten was de helft 81 jaar en ouder.