Tot en met 9 mei 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 42.382 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu
toe zijn 11.285 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.422 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden
patiënten was de helft 82 jaar of ouder.