Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stimuleert sinds 2016 dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om preventie voor risicogroepen te organiseren, zoals kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht of met psychische problemen. Bij preventie gaat het om het behouden of verbeteren van de gezondheid van mensen en voorkomen dat ze (erger) ziek worden. Gemeenten en zorgverzekeraars werken hierbij ook samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Het RIVM brengt sinds 2016 elk jaar de ontwikkelingen rondom deze samenwerking in kaart.

Uit de evaluatie van 2020 blijkt dat er steeds meer organisaties in samenwerkingsverbanden werken aan preventie: van 95 in 2019 naar 114 in 2020. Net als in 2019 biedt ongeveer driekwart van de samenwerkingsverbanden een of meerdere interventies aan die VWS wil stimuleren, zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Ook buiten deze verbanden om zijn gemeenten en zorgverzekeraars steeds meer gaan samenwerken, omdat ze elkaar beter weten te vinden.

Uit de evaluatie blijkt dat zowel bij gemeenten als bij zorgverzekeraars preventie en leefstijl meer aandacht hebben gekregen. Ook wordt meer gekeken naar de omgeving waarin mensen leven, zoals werk of school, en hun persoonlijke situatie, zoals armoede of schulden. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de behoefte van mensen.

Verder hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar beter leren kennen het afgelopen jaar. Dit komt onder andere door de regionale werkstructuur die is opgezet door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)). Hierin werken gemeenten en zorgverzekeraars samen binnen afgesproken regio’s. De ene regio is hier wel al verder in dan de andere. De uitbraak van COVID-19 maakte het soms lastiger om samen te werken.