Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen in groepsverband aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Hierbij is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slaapgebrek. Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) volgt het RIVM de aankomende jaren de ontwikkeling van de GLI. Twee keer per jaar brengt het RIVM een update uit over de aantallen deelnemers, kenmerken van de deelnemers en de gevolgde GLI-programma’s. In deze rapportage vat het RIVM de resultaten en ontwikkelingen van deze leefstijlinterventie tot en met peildatum augustus 2020 samen.