Deze factsheet geeft de eerste inzichten van de lerende evaluatie uit 2020. Na publicatie van het plan van aanpak in juni 2020 (RIVM, 2020) is onder andere gewerkt aan de drie onderzoekspijlers.  Zo is de inzet van landelijke partijen alsook in de regio’s geïnventariseerd (Pijler 1). Er is inzicht verkregen in de leerervaringen met de COVID-19 pandemie: wat kunnen we van deze situatie leren om de beweging JZOJP verder te brengen? (Pijler 2). Ook is een begin gemaakt om een kernset van indicatoren te realiseren waarmee trends in de beweging in kaart gebracht kunnen worden (Pijler 3). De factsheet geeft ook inzicht in de vervolgstappen van de lerende evaluatie in 2021.