Op grond van resultaten uit de VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning-2018 en verschillende andere signalen heeft het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het najaar van 2018 aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Trimbos-instituut en Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum (locatie VUmcVrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) gevraagd om een inventarisatie te maken van de beschikbare epidemiologische gegevens over de mentale gezondheid van jongeren (12 t/m 25 jaar; met de nadruk op de jongste groep tot ongeveer 16 jaar), en focusgroepgesprekken te houden met jongeren van diverse opleidingsniveaus over hun ervaringen met stress. In deze factsheet presenteren we de belangrijkste uitkomsten.