Op grond van resultaten uit de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2018 en verschillende andere signalen heeft het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het najaar van 2018 aan het RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) (locatie VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)) gevraagd om een inventarisatie te maken van de beschikbare epidemiologische gegevens over de mentale gezondheid van jongeren (12 t/m 25 jaar; met de nadruk op de jongste groep tot ongeveer 16 jaar), en focusgroepgesprekken te houden met jongeren van diverse opleidingsniveaus over hun ervaringen met stress. In deze factsheet presenteren we de belangrijkste uitkomsten.