In het Preventieakkoord staat dat ‘excessieve consumptie’ bij specifieke doelgroepen moet worden voorkómen om overgewicht en obesitas tegen te gaan. Om te weten welke maatregelen daarvoor nodig zijn, heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het RIVM gevraagd duidelijk te maken wat deze term betekent.