Folder Onderzoek naar de werkzaamheid van de meningokokkenvaccinatie (MenACWY) bij volwassenen
van 65 jaar en ouder